Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

På ADAVIO behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

För att vi ska kunna arbeta rättssäkert – enligt avtal med uppdragsgivare och i linje med

– så samlar vi in personuppgifter som är relevanta för den medicinska utredning eller behandling som du genomgår hos oss.

Utöver det behandlar vi även våra anställdas personuppgifter. Detta gäller även den som har sökt en tjänst hos oss men som ännu inte har blivit anställd. De uppgifter som vi behandlar är bl.a. namn, adress, personnummer, telefonnummer, fotografier (i legitimations-syfte), samt uppgifter om ditt hälsotillstånd. I den händelse att du upprättar mailkontakt med oss,

så behandlar vi även din mailadress på vår säkra mailserver. Dina uppgifter förvaras i ett låst arkivskåp till vilket endast behörig personal har tillträde, i ett medicinskt journalsystem och/eller en GDPR-säkrad molntjänst. Samtliga metoder för hantering av personuppgifter uppfyller rådande lagkrav och föreskrifter.

I enlighet med Patientdatalagen så bevaras dina uppgifter i minst 10 år eftersom dessa betraktas som journalhandlingar. Endast de medarbetare som behöver dina uppgifter för att utföra sitt arbete får åtkomst till dessa.

Den som får sina personuppgifter behandlade har ett antal rättigheter enligt GDPR. Bl.a. har du rätt att få information om när dina uppgifter behandlas, i vilket syfte de behandlas och med vilken rättslig grund de behandlas.

Därutöver har du även rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om det visar sig att de inte stämmer. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsade. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.